Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700284
  • Visitor Online: 47
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 48268
  • Trong tháng: 1791887
  • Trong năm: 1791887

Khen thưởng xử phạt

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet - 27/03/2018
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet (ông Nguyễn Văn Yên).
Quyết định V/v tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017 (Tập thể, cá nhân thuộc Sở TT&TT) - 21/12/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 107/QĐ-STTTT, về việc tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017.
Quyết định V/v tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017 (Phòng văn hóa, Đài truyền thanh các huyện, TP) - 21/12/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 106/QĐ-STTTT, về việc tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017.
Quyết định V/v tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017 (Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn) - 21/12/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 105/ QĐ-STTTT, về việc tặng thưởng Giấy khen của GĐ Sở TT&TT năm 2017.
Quyết định về việc khen thưởng thí sinh đạt giải Hội thi công tác biên tập trang TTĐT năm 2017 - 23/11/2017
Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 96/QĐ-STTTT, về việc khen thưởng thí sinh đạt giải Hội thi công tác biên tập trang TTĐT năm 2017.
Quyết định về việc khen thưởng thí sinh đạt giải Hội thi tin học cho CBCC, CV tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 23/11/2017
Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 95/ QĐ-STTTT, về việc khen thưởng thí sinh đạt giải Hội thi tin học cho CBCC, CV tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Quyết định tặng thưởng giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT - 11/10/2017
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 82/QĐ-STTTT, về việc tặng thưởng giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho Tập thể Đài truyền thanh huyện Yên Thế và cá nhân bà Đàm Thị Khánh.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet. - 13/06/2017
Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet đối với ông Hà Văn Thắng.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet. - 05/06/2017
Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet đối với ông Ngô Hùng Cường.
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện - 02/03/2017
Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với bà Hoàng Thị Lương.