Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931343
  • Visitor Online: 47
  • Hôm nay: 3299
  • Trong tuần: 3299
  • Trong tháng: 3299
  • Trong năm: 4861343

-Số liệu thống kê

Báo cáo Hoạt động Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn (Qúy I/2017). - 21/04/2017
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo về hoạt động Bưu chính, chuyển phát Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo Hoạt động internet trên địa bàn (quý I/ 2017). - 21/04/2017
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo về hoạt động Internet Quý I/2017, trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo Hoạt động Viễn thông trên địa bàn (quý I/ 2017). - 21/04/2017
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo về hoạt động Viễn thông Quý I/2017 trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo Kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017. - 19/04/2017
Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 65/BC-STTTT, về việc báo cáo Kết quả công tác thông tin và truyền thông tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017. - 07/04/2017
Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 56/BC - STTTT, về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
Báo cáo Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. - 07/04/2017
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 58/KH-STTTT, về viêc đánh giá việc thực hiện Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. - 28/03/2017
Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 51/BC-STTTT, về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Báo cáo Kết quả công tác văn hóa, văn nghệ quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017. - 28/03/2017
Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 50/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả công tác văn hóa, văn nghệ quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về triển khai liên thông phần mềm Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh - 28/03/2017
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Sở Thôn tin và Truyền thông ban hành công văn số 165/STTTT - CNTT, về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về triển khai liên thông phần mềm Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2016. - 22/03/2017
Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số 47/BC-STTTT về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2016.  Tài liệu liên quan: 1. File 1 2. File 2