Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436540
  • Visitor Online: 59
  • Hôm nay: 2081
  • Trong tuần: 34944
  • Trong tháng: 1102853
  • Trong năm: 4366540

-Số liệu thống kê

Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2016. - 22/03/2017
Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số 47/BC-STTTT về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2016.  Tài liệu liên quan: 1. File 1 2. File 2
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính (CCHC) Quý I năm 2017 - 20/03/2017
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 39/BC-STTTT về việc Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2017.
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. - 20/03/2017
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 40/BC - STTTT về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Báo cáo Kết quả khắc phục sau kiểm tra công tác CCHC, thực hiện ISO, ứng dụng CNTT của Sở TT&TT - 20/03/2017
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 41/BC - STTTT về việc Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC, thực hiện ISO, ứng dụng CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông.
Báo cáo Hoạt động Viễn thông trên địa bàn (năm 2016) - 20/03/2017
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo hoạt động Viễn Thông trên địa bàn tỉnh (Năm 2016).
Báo cáo Hoạt động Internet trên địa bàn (năm 2016) - 20/03/2017
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh (Năm 2016).
Báo cáo Hoạt động Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn (Năm 2016) - 20/03/2017
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo hoạt động Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Năm 2016.
Báo cáo sơ kết công tác thu hồi sim kích hoạt sẵn, sim khuyến mại không đúng quy định trên địa bàn tỉnh. - 20/03/2017
Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 42/BC-STTTT về việc Báo cáo sơ kết công tác thu
Báo cáo Kết quả xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - 20/03/2017
Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 43/BC-STTTT về việc Báo cáo kết quả xây dựng Trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Báo cáo Kết quả công tác TT&TT Qúy I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2017 - 20/03/2017
Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 44/BC_STTTT về việc Báo cáo kết quả công tác thông tin và truyền thông Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017.