Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800825
  • Visitor Online: 63
  • Hôm nay: 13833
  • Trong tuần: 28667
  • Trong tháng: 1738775
  • Trong năm: 4892428

-Số liệu thống kê

Báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa tỉnh Bắc Giang với TTXVN năm 2018 - 21/01/2019
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bán số 14/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa tỉnh Bắc Giang với TTXVN năm 2018.
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động in năm 2018 - 21/01/2019
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 13/KH-STTTT, về việc Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động in năm 2018.
Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản phẩm - 21/01/2019
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 12/BC-STTTT, về việc Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản phẩm.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019 - 17/01/2019
Ngày 16 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 10/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019.
Báo cáo kết quả hoạt động công tác thông tin cơ sở năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2019 - 07/01/2019
Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 05/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả hoạt động công tác thông tin cơ sở năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2019.
Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông 3 cấp (tỉnh- huyện-xã) tại TPBG - 28/12/2018
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 295/BC-STTTT, về việc Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông 3 cấp (tỉnh- huyện-xã) tại TPBG.
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018,phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - 28/12/2018
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 293/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018,phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Báo cáo công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí quý IV năm 2018 - 28/12/2018
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 290/BC-STTTT, về việc Báo cáo công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí quý IV năm 2018. 
Thông báo kết quả xếp loại mức độ ứng dụng CNTT, trang TTĐT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018 - 24/12/2018
Ngày 17 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Thông báo số 362/TB-UBND, về việc thông báo kết quả xếp loại mức độ ứng dụng CNTT, trang TTĐT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018.
Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 12 năm 2018 - 21/12/2018
Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 286/BC-STTTT, về việc báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 12 năm 2018.