Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10375000
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 15468
  • Trong tuần: 77057
  • Trong tháng: 312950
  • Trong năm: 3466603

-Số liệu thống kê

Báo cáo kết quả công tác TT&TT tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 - 16/10/2018
Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 213/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả công tác TT&TT tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018.
Báo cáo Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tháng 10 năm 2018 - 16/10/2018
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 212/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tháng 10 năm 2018.
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP - 11/10/2018
Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 211/BC-STTTT, về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP.
Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội - 10/10/2018
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 209/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội.
Báo cáo tổng kết 5 năm tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 05/10/2018
Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 208/BC-STTTT, về việc Báo cáo tổng kết 5 năm tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 46-Ctr/TUBG-ĐUQCHQ của Tỉnh ủy Bắc Giang và Đảng ủy Quân Chủng HQ giai đoạn 2013-2018 - 02/10/2018
Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 207/BC-STTTT, về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 46-Ctr/TUBG-ĐUQCHQ của Tỉnh ủy Bắc Giang và Đảng ủy Quân Chủng HQ giai đoạn 2013-2018.
Báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 - 02/10/2018
Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 206/BC-STTTT, về việc Báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.
Báo cáo kết quả thực hiện về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016-2018 - 01/10/2018
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 205/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016-2018.
Thông báo tình hình hoạt động báo chí Quý III; một số nội dung tập trung tuyên truyền Quý IV năm 2018 - 28/09/2018
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 38/TB-STTTT, về việc Thông báo tình hình hoạt động báo chí Quý III; một số nội dung tập trung tuyên truyền Quý IV năm 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang, triển khai thí điểm và nhân rộng phần mềm - 28/09/2018
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 202/BC-STTTT, về việc Báo cáo kết quả thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang, triển khai thí điểm và nhân rộng phần mềm.