Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800065
  • Visitor Online: 32
  • Hôm nay: 13073
  • Trong tuần: 27907
  • Trong tháng: 1738015
  • Trong năm: 4891668

Quy hoạch, Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 - 21/01/2019
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 10/KH-STTTT, về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019.  
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 - 18/01/2019
Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 08/KH-STTTT, về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019. 
Kế hoạch Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi -2019 - 11/01/2019
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 06/KH-STTTT, về việc Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi -2019.
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 11/01/2019
Ngày 10 tháng 01 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 05/KH-STTTT, về việc Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 - 09/01/2019
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 04/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019.
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ, công vụ năm 2019 - 09/01/2019
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 03/KH-STTTT, về việc Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ, công vụ năm 2019.
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 - 09/01/2019
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 02/KH-STTTT, về việc Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019.
Kế hoạch nâng cao hiệu, hiệu quả trong công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng - 28/12/2018
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 87/KH-STTTT, về việc Kế hoạch nâng cao hiệu, hiệu quả trong công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng   
Kế hoạch Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 - 28/12/2018
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 86/KH-STTTT, về việc kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019.  
Kế hoạch tổ chức hội nghị giải pháp xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử - 25/12/2018
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 85/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức hội nghị giải pháp xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử.