Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436432
  • Visitor Online: 15
  • Hôm nay: 1973
  • Trong tuần: 34836
  • Trong tháng: 1102745
  • Trong năm: 4366432

Quy hoạch, Kế hoạch

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017. - 22/03/2017
Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017. Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là triển khai thực hiện mô hình kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin quản lý KCB BHYT nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về BHYT, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai...
Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. - 20/03/2017
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 20/KH-STTTT về Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 05/10/2016
Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông 5 năm giai đoạn 2016-2020 - 03/08/2016
Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 35/KH-STTTT về việc phát triển Thông tin và Truyền thông 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2017 - 07/07/2016
Ngày 07 tháng 7 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 32/KH-STTTT về việc phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2017.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 - 04/07/2016
Ngày 13 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 958/Kh-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.  
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến 2030 - 08/04/2016
     Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến 2030.
Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2016 - 25/08/2015
Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 33/KH-STTTT về việc phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2016.
Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 12/06/2015
Ngày 8 tháng 6 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 25/KH-STTTT về việc tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 - 12/06/2015
Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.