Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10373616
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 14084
  • Trong tuần: 75673
  • Trong tháng: 311566
  • Trong năm: 3465219

Quy hoạch, Kế hoạch

Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh năm 2019 - 28/09/2018
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 71/KH-STTTT, về việc Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh năm 2019.
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh - 27/09/2018
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 70/KH-STTTT, về việc Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Giải pháp thực hiện liên thông phần mềm một cửa điện tử 3 cấp Tỉnh- Huyện- Xã" - 16/08/2018
Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 66/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Giải pháp thực hiện liên thông phần mềm một cửa điện tử 3 cấp Tỉnh- Huyện- Xã".
Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2018-2020 - 08/08/2018
Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 65/KH-STTTT, về việc Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2018-2020.
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2018-2020 - 08/08/2018
Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 64/KH-STTTT, về việc Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2018-2020.
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống Ngành TT&TT (28/8) và 13 năm Ngày Thành lập Sở TT&TT (01/9/2005-01/9/2018) - 02/08/2018
Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 63/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống Ngành TT&TT (28/8) và 13 năm Ngày Thành lập Sở TT&TT (01/9/2005-01/9/2018).
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 612018/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC - 01/08/2018
Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 62/KH-STTTT, về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 612018/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luât về sử dụng tần số VTĐ - 27/07/2018
Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 60/KH-STTTT, về việc Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luât về sử dụng tần số VTĐ.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo "Giải pháp phòng chống phần mềm mã độc trong cơ quan nhà nước" - 17/07/2018
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 59/KH-STTTT, về Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Giải pháp phòng chống phần mềm mã độc trong cơ quan nhà nước".
Kế hoạch Phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2019 - 13/07/2018
Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 57/KH-STTTT, về việc Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2019.