Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931539
  • Visitor Online: 59
  • Hôm nay: 3495
  • Trong tuần: 3495
  • Trong tháng: 3495
  • Trong năm: 4861539

Quy hoạch, Kế hoạch

Quyết định phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, Phiên bản 1.0 - 24/04/2017
Ngày 30 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, Phiên bản 1.0.   Nội dung toàn bộ Quyết định xem tại đây./.
Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017. - 07/04/2017
  Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 28/KH-STTTT, về việc tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017.
Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 - 03/04/2017
Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 24/KH-STTTT, về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017.
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 - 03/04/2017
Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 26/KH-STTTT, về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.
Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017 - 03/04/2017
Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 27/KH-STTTT, về việc kiểm tra, rà soát văn bản năm 2017.
Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn năm 2017. - 28/03/2017
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 22/KH-STTTT, về việc Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn năm 2017.  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017. - 22/03/2017
Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017. Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là triển khai thực hiện mô hình kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin quản lý KCB BHYT nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về BHYT, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai...
Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản. - 20/03/2017
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 20/KH-STTTT về Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 - 05/10/2016
Ngày 27 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017.
Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông 5 năm giai đoạn 2016-2020 - 03/08/2016
Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 35/KH-STTTT về việc phát triển Thông tin và Truyền thông 5 năm giai đoạn 2016-2020.