Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367787
  • Visitor Online: 34
  • Hôm nay: 9706
  • Trong tuần: 69634
  • Trong tháng: 1459390
  • Trong năm: 1459390

Quy hoạch, Kế hoạch

Kế hoạch triển khai Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 - 18/05/2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 50/KH-STTTT, về việc Kế hoạch triển khai Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai IPv6 trong các cơ quan nhà nước - 09/05/2018
Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 47/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai IPv6 trong các cơ quan nhà nước.
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2018 - 07/05/2018
Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 46/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2018.
Kế hoạch Thực hiện tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2019 - 23/04/2018
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 42/KH-STTTT, về việc Kế hoạch thực hiện tuyên truyền và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2019.
Kế hoạch phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 - 23/04/2018
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 43/KH-STTTT, về việc Kế hoạch phòng, chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị về công tác ngầm hóa và chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn - 19/04/2018
Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 41/KH-STTTT, về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị về công tác ngầm hóa và chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn.
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin, truyền thông Qúy II/2018 - 12/04/2018
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 39/KH-STTTT, về việc kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin, truyền thông Qúy II/2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và nền tảng hạ tầng siêu hội tụ trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước - 11/04/2018
Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 38/KH-STTTT, về việc tổ chức "Hội thảo chuyển đổi số và nền tảng hạ tầng siêu hội tụ trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước".
Kế hoạch Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 - 09/04/2018
Ngày 06 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 36/KH-STTTT, về việc Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018.
Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 - 04/04/2018
Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 35/KH-STTTT, về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.