Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436546
  • Visitor Online: 43
  • Hôm nay: 2087
  • Trong tuần: 34950
  • Trong tháng: 1102859
  • Trong năm: 4366546

Tuyên truyền phổ biến

Quyết định 05/2017/QĐ-TTg, ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. - 22/03/2017
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, quy định về hệ thống phương an ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2017.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ - 20/03/2017
Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg  về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2017.
Nghị định 08/2017/NĐ-CP, Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. - 20/03/2017
Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP, Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.
Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT, Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. - 20/03/2017
Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT, về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Trong đó bao gồm các danh mục như : - Thiết bị thu/ phát/ chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau. - Thiết bị Ipv6 gồm: Thiết bị mạng lõi; thiết bị định tuyến; thiết bị đầu cuối FTTH; Thành phần hỗ trợ Ipv6 trong điện thoại thông minh, máy t...
Nghị định 17/2017/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông - 20/03/2017
Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2017/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/02/2017.
Bắc Giang tập trung triển khai kế hoạch hành động phòng, chống cúm A(H7N9) ở người. - 09/03/2017
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, hiện nay, vi-rút cúm A(H7N9) đã xuất hiện tại một số nước trên thế giới, riêng trong 2 tháng đầu năm 2017 Trung Quốc đã có 112 người nhiễm. Ở Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) là hai tỉnh tiếp giáp với Việt Nam đã có nhiều bệnh nhân mắc cúm A(H7N9).   
Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước - 16/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Ngày 15/2/2017, nhiều Thông tư mới của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành - 16/02/2017
Bắt đầu từ ngày 15/02/2017, nhiều thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành. Đó là Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT quy...
Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở - 16/12/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động Thông tin cơ sở.    
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích - 16/12/2016
Bắt đầu từ ngày hôm nay: 16/12/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực thi hành.