Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367806
  • Visitor Online: 35
  • Hôm nay: 9725
  • Trong tuần: 69653
  • Trong tháng: 1459409
  • Trong năm: 1459409

Tuyên truyền phổ biến

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá - 11/05/2018
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 660/QĐ-BTTTT, về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá.
Hội nghị phổ biến kiến thức về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành - 07/05/2018
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho toàn thể cán bộ CC,VC và người lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Trần...
Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT, Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình - 27/04/2018
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT, về việc ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.
Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT, Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” - 27/04/2018
Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT, về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019./.
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin kỳ nghỉ lễ 30-4 - 26/04/2018
Ngày 23/4/2018, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn số 194 tới các đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Sở TT&TT; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới.
Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình - 09/04/2018
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT, về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2018./.
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in - 16/03/2018
Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018./.
Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT, Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di dộng mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc thoại giữa hai mạng thông tin di dộng mặt đất toàn quốc - 05/03/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT, về việc quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di dộng mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc thoại giữa hai mạng thông tin di dộng mặt đất toàn quốc.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông - 05/03/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nghị định 13/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin - 06/02/2018
Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.