Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10373631
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 14099
  • Trong tuần: 75688
  • Trong tháng: 311581
  • Trong năm: 3465234

Tuyên truyền phổ biến

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. - 04/10/2018
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018  bao gồm 9 Chương, 84 Điều với một số nội dung như:
Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công - 03/10/2018
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 3328/KH-UBND ngày 01/10/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.
Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. - 01/10/2018
Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang vừa tổ chứcHội nghịsơ kết về kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trìHội nghị.
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 - 14/09/2018
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật,UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật (09/11) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử - 11/09/2018
Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ TT&TT tích cực triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. Đây là một nội dung trong Nghị quyết 119 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 vừa được ban hành ngày 9/9.
Công bố Danh mục TTHC giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - 28/08/2018
Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Những điểm mới của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về hoạt động in - 20/08/2018
Ngày 28/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CPvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Nghị địnhcó hiệu lực từ ngày 01/5/2018. I. Nhữngđiểm mớivề hoạt động in được quy định tại Nghị định 1. Chế độ báo cáo
Tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ich - 13/08/2018
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5
V/v tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QD-TTG trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở - 07/08/2018
Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 488/STTTT-TTBCXB, về việc tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.
Chính phủ ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in - 01/08/2018
Tại Nghị định mới, Chính phủ quy định gồm có 6 Điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Điều 2. Ban hành mẫu, biểu mẫu