Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800070
  • Visitor Online: 34
  • Hôm nay: 13078
  • Trong tuần: 27912
  • Trong tháng: 1738020
  • Trong năm: 4891673

Tuyên truyền phổ biến

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT, về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự” - 08/01/2019
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BTTTT, về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019./.
Thông tư 18/2018/TT-BTTTT, về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện - 04/01/2019
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT, về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
Thông tư 17/2018/TT-BTTTT, về việc Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz - 02/01/2019
Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT, về việc Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz. Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/01/2019./.
Đoàn viên thanh niên Bắc Giang với cải cách thủ tục hành chính - 26/11/2018
Ngày22/11, Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan (ĐCCQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và phong trào sáng tạo trẻ năm 2018” tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm - 01/11/2018
Tại Chỉ thị số 30/2018/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ, việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ dùng. Cuối 2019, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được theo dõi qua Hệ thống một cửa điện tử
Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT, quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập - 31/10/2018
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT, quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Thông tư có hiệu lực kết từ ngày 01/12/2018./.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. - 04/10/2018
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018  bao gồm 9 Chương, 84 Điều với một số nội dung như:
Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công - 03/10/2018
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 3328/KH-UBND ngày 01/10/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.
Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. - 01/10/2018
Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang vừa tổ chứcHội nghịsơ kết về kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trìHội nghị.
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 - 14/09/2018
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật,UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật (09/11) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.