Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931431
  • Visitor Online: 38
  • Hôm nay: 3387
  • Trong tuần: 3387
  • Trong tháng: 3387
  • Trong năm: 4861431

Lĩnh vực BCXB

Nghị định 08/2017/NĐ-CP, Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. - 20/03/2017
Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP, Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.
Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước - 16/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Ngày 15/2/2017, nhiều Thông tư mới của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành - 16/02/2017
Bắt đầu từ ngày 15/02/2017, nhiều thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành. Đó là Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT quy...
Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở - 16/12/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động Thông tin cơ sở.    
Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình - 06/12/2016
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - 02/11/2016
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình - 12/07/2016
Ngày 28/6/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình; các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình....
Quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Ban biên tập, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông - 07/06/2016
Ngày 7 tháng 4 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Ban biên tập, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
Thông tư quy định về quản lý, sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - 22/03/2016
     Ngày 01 tháng 03 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BTTT quy định về việc quản lý, sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế. Thông tư bao gồm 4 chương, 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích phát hành báo chí. - 22/03/2016
     Ngày 05/02/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư 04/2016/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.