Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931522
  • Visitor Online: 72
  • Hôm nay: 3478
  • Trong tuần: 3478
  • Trong tháng: 3478
  • Trong năm: 4861522

Phòng, chống ma túy không của riêng ai

Bản để inGửi bài này qua Email
     Ma túy và tội phạm về ma túy đang là hiểm họa của toàn cầu, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Chính vì vậy công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm về ma túy đã và đang được tất cả các nhà nước trên thế giới quan tâm, lo lắng. Để tệ nạn ma túy không là nỗi lo của mỗi gia đình và xã hội thì phải cần đến sự nỗ lực quan tâm của tất cả các cấp các ngành từ việc hoạch định các chính sách đến các giải pháp cụ thể để đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh để từng bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
 
                              
     
     Hàng năm với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên ban hành các kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gửi tới các cơ quan ban ngành của tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật đối với toàn thể cán bộ công chức viên chức, và người dân về Luật phòng chống ma túy và các văn bản chỉ đạo từ Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy.
 
     Trong năm 2014 và đến tháng 5/2015. Các cơ quan trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Từ năm 2011-2-015, Sở Thông tin và truyền thông đã in và phát hành: 2000 tờ rơi, 9.200 cuốn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy; Tổ chức tập huấn: 02 lớp về PCMT cho các xã thuộc 2 huyện  Hiệp Hòa, Tân Yên  là những trọng điểm về ma túy; Các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố đã kẻ vẽ cắt dán được 400 pa nô, áp phích, 1000 băng zôn, khẩu hiệu; phát gần 10.000 tờ rơi, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho 2 huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.
 
     Trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở đã có trên 1.500 tin bài ảnh đăng trên sóng phát thanh và trên báo in với  hàng nghìn lượt.
 
     Ngoài ra công tác tuyên truyền còn được thông qua trên 100 buổi chiếu phim lưu động, hoặc các chương trình nghệ thuật lưu động của các đơn vị Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng và Trung tâm Văn hóa Triển lãm của tỉnh. 
 
     Bên cạnh đó công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy còn thông qua các hình thức khác như: trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) dân số, CLB gia đình nông dân hạnh phúc..., các buổi sinh hoạt thôn, cụm, các hội diễn, liên hoan văn nghệ; các cuộc hội thảo, tư vấn pháp luật; đăng ký cam kết đối với các làng, bản, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá…thông qua các buổi Hội thảo, các Hội nghị chuyên đề về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác…tại các địa phương trong tỉnh; những mô hình này đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia và được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao. 
 
     Để công tác phòng, chống tệ nạn ma túy thực sự có hiệu quả còn cần phải củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục, phòng ngừa tội phạm ma túy. Các cấp xã, phường cần gắn kết hơn nữa với các gia đình, với tổ tự quản của khu dân cư để “đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh, thiếu niên về tác hại của ma tuý” như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nêu. Có thể tổ chức nhiều hình thức đa dạng, nhiều gia đình cũng giúp nhau ngăn chặn tệ nạn ma túy cùng nơi ở; cũng có thể là trong cùng dòng họ.
 
     Tiếp tục có những biện pháp tăng cường sự giám sát của nhân dân, tố giác tội phạm ma túy. Phát động nhiều hơn nữa những phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản. Nâng cao tố chất của mỗi con người. Một con người khi có một “cơ thể khoẻ mạnh và một tinh thần lành mạnh” thì rất khó có thể trở thành tội phạm ma tuý. Để thực hiện có hiệu quả việc này, vai trò của gia đình rất quan trọng. Mỗi gia đình cần chủ động phối hợp với nhà trường, với các tổ chức xã hội khác để cùng thực hiện.
 
     Dùng tấm lòng và tình thương yêu để cảm hoá những người đã trót sa ngã vào con đường tội phạm ma túy. Đương nhiên, với nhiều trường hợp cần có sự nghiêm trị theo hướng “trị một người để cứu muôn người”. Các cơ quan, đoàn thể cần xây dựng một môi trường văn hoá, tạo điều kiện cho mỗi thành viên có được điều kiện yên tâm công tác.
 
     Có thể thấy, phòng chống tệ nạn ma túy không phải là trách nhiệm của riêng ai, riêng cơ quan nào. Nó cần trở thành một phong trào quần chúng, phải có tính xã hội cao. Nhà nhà, người người hợp sức chống tệ nạn ma tuý kết hợp với biện pháp hành chính. Nếu chỉ dùng biện pháp hành chính thì khó có thể ngăn ngừa có hiệu quả tệ nạn ma tuý.
Nguyệt Anh