Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931439
  • Visitor Online: 43
  • Hôm nay: 3395
  • Trong tuần: 3395
  • Trong tháng: 3395
  • Trong năm: 4861439

Thông tư hướng dân chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 28 tháng 6 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
 
Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.
 
Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại khoản 1 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp tại Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ www.nhadangky.vn. 
 
Sau khi các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg, bên nhận chuyển nhượng thực hiện việc đăng ký lại tên miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng.
 
Thông tư cũng nêu rõ, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị dừng thực hiện trong các trường hợp sau: Các bên tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp; có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế…
 
Nội dung chi tiết Thông tư 16/2016/TT-BTTTT (file gắn kèm).
Cẩm Tú