Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931443
  • Visitor Online: 46
  • Hôm nay: 3399
  • Trong tuần: 3399
  • Trong tháng: 3399
  • Trong năm: 4861443

Các ngành khối kinh tế tỉnh giao ban 6 tháng đầu năm

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 25-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị giao ban khối kinh tế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
 
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong khối kinh tế đã duy trì hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất kể từ năm 2013 đến nay ước đạt 8,5%, tổng thu nội địa đạt 1.893 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 đạt 4.737 tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm. Tuy nhiên, nợ đọng tiền thuế và xử lý các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn bên cạnh đó tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, còn phổ biến tình trạng sử dụng nguồn vượt thu ngân sách chưa đúng quy định; công tác kiểm tra, thanh tra tài chính chưa nhiều, chất lượng còn hạn chế. 
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan cùng tập trung thảo luận vào một số nội dung như: chống thất thu ngân sách; tháo gỡ vướng mắc khi thoái vốn trong quá trình chuyển đổi các công ty, lâm trường; cách xử lý nợ xấu; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí địa điểm di dời một số tuyến cáp viễn thông dọc quốc lộ 31; thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp. Tại hội nghị, một số đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu; thực hiện  cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất và cung cấp thông tin về giá đất...
 
     
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì giao ban khối
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu 6 tháng cuối năm 2016, các ngành, đơn vị trong khối cần rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm gắn với giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng đơn vị trực thuộc, đề ra biện pháp hoàn thành kế hoạch, nhất là thu ngân sách; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí lưu ý Cục Thuế phải có giải pháp tăng thu và bù đắp khoản hụt thu ngân sách trên cơ sở cân đối thu - chi, trong đó chú trọng giao chỉ tiêu thu nợ đọng tiền thuế gắn với trách nhiệm người đứng đầu; áp dụng xử phạt hành chính với doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế.
 
     
Các thành viên Khối kinh tế dự giao ban
 
Bên cạnh đó, Sở Tài chính cần tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến phí, lệ phí để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp vào tháng 12; kiểm soát chặt chẽ khoản chi, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; sớm xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2017. Đồng chí giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý ngầm hóa các công trình viễn thông và giải quyết kiến nghị về di dời hạ tầng viễn thông trên quốc lộ 31. Ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, gắn tăng trưởng tín dụng với công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, thực hiện tốt các dịch vụ đáp ứng cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.
Vân Khánh