Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931271
  • Visitor Online: 37
  • Hôm nay: 3227
  • Trong tuần: 3227
  • Trong tháng: 3227
  • Trong năm: 4861271

Nghị định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 01/7/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Nghị định quy định nguyên tắc bảo đảm  hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức: Thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành đến khi hủy bỏ, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hóa hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp; phân bố nguồn lực thực phải hiện theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp.
 
Nghị định cũng quy định chi tiết về các tiêu chí xác định cấp độ, trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với các bên tham gia, liên quan vào hệ thống thông tin; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ; trình tự, thủ tục xác định cấp độ đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin; trình tự thủ tục xác định cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành; hồ sơ đề xuất cấp độ… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
 
Xem nội dung chi tiết Nghị định 85/2016/NĐ-CP (file gắn kèm).
 
Nguyễn Minh Đức