Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931411
  • Visitor Online: 45
  • Hôm nay: 3367
  • Trong tuần: 3367
  • Trong tháng: 3367
  • Trong năm: 4861411

Bắc Giang: Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 3/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về thành lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí trực, tiếp nhận, phản ánh kiến nghị qua đường dây nóng. Định kỳ 1 năm, 6 tháng và khi có yêu cầu đột xuất tổng hợp tổng hợp báo cáo tình hình với lãnh đạo UBND tỉnh về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng; tổ chức công bố kết quả, xử lý tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo Trung ương thường trú tại Bắc Giang tổ chức thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm được thông tin về đường dây nóng qua số điện thoại: 19006118; Hộp thư điện tử đường dây nóng:duongdaynong@bacgiang.gov.vn.

BBT