Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931469
  • Visitor Online: 46
  • Hôm nay: 3425
  • Trong tuần: 3425
  • Trong tháng: 3425
  • Trong năm: 4861469

Quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 01/12/2016, Nghị định 142/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Cụ thể như sau:

Về nguyên tắc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng phải: Bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tiến hành thường xuyên, liên tục; chủ động phát hiện, ngăn chặn, khắc phục kịp thời và hiệu quả, không để xảy ra chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng dưới mọi hình thức.Tôn trọng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về nội dung ngăn chặn, xung đột thông tin trên mạng bao gồm:Giám sát,  phát hiện, cảnh báo xung đột thông tin trên mạng; Xác định nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng; Chặn lọc, khắc phục và loại trừ xung đột thông tin trên mạng; Thông tin, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng:

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng;

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông theo thức năng nhiệm vụ được phân công.

Chi tiết Nghị định 142/2016/NĐ-CP.

Thanh Hòa