Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931405
  • Visitor Online: 47
  • Hôm nay: 3361
  • Trong tuần: 3361
  • Trong tháng: 3361
  • Trong năm: 4861405

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Bản để inGửi bài này qua Email
Bắt đầu từ ngày hôm nay: 16/12/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực thi hành.
 
Theo Quy định việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 
1. Bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
2. Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
 
3. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
 
4. Bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
5. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan nhà nước; được hưởng các cơ chế ưu tiên, ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với loại hình dịch vụ bưu chính công ích.
 
Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức để thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như:
 
1. Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; 
 
2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 
 
3. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
 
Trường hợp TTHC phải nộp phí, lệ phí thì nhân viên bưu chính thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định và cấp biên lai thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.
 
Trình tự tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Thanh Hòa