Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931370
  • Visitor Online: 54
  • Hôm nay: 3326
  • Trong tuần: 3326
  • Trong tháng: 3326
  • Trong năm: 4861370

Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Bản để inGửi bài này qua Email
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động Thông tin cơ sở.  
 
Quy chế gồm 3 Chương, 21 Điều. Quy định nội dung hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở.
 
Theo đó, hoạt động thông tin cơ sở gồm: phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt dộng thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bản tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác.
 
Nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở là tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh của địa phương; bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến với người dân, chú trọng người dân ở các vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn...
 
Nội dung hoạt động thông tin cơ sở gồm: cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, miền; phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.
 
Quy chế quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin cơ sở tại địa phương; Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.
 
BBT