Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931304
  • Visitor Online: 59
  • Hôm nay: 3260
  • Trong tuần: 3260
  • Trong tháng: 3260
  • Trong năm: 4861304

Những kết quả nổi bật trong công tác thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang năm 2016

Bản để inGửi bài này qua Email
Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; năm đầu Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XVIII; được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, công tác thông tin và truyền thông đã thu được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương tỉnh Bắc Giang:
 
Một là: Sở  Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tích cực tham mưu cho tỉnh hoàn thiện hành lang pháp lý, các văn bản chỉ đạo điều hành sát với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng theo Quy hoạch, phát triển chung của Ngành, của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
 
Hai là: Làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, kịp thời, bám sát chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương đến nhân dân trong toàn tỉnh. Sở đã thẩm định hồ sơ và tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới và cấp đổi 88 thẻ Nhà báo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với TTXVN; phối hợp với các báo Trung ương: Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Công Thương; Truyền hình kỹ thuật số VTC snả xuất và đăng tải các tác phẩm báo chí quảng bá về Bắc Giang.
 
Ba là: Công tác an toàn an ninh thông tin đảm bảo. Công tác quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Đã triển khai thuê mạng WAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối trực tiếp từ Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh đến các sở, ban, ngành, đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Duy trì vận hành 90 phần mềm ứng dụng của 41 sở, ngành và UBND huyện, thành phố tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu để phục vụ sự chỉ đạo điều hành và sử dụng của các cấp, các ngành. Tiến hành xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Đây là cơ sở thực hiện triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ liên thông các phần mềm ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch triển khai Chữ ký số năm 2016, cấp mới 1.171 chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân (đến nay, toàn tỉnh cấp 2.098 chứng thư số, chữ ký số cho 100% các cơ quan cấp Sở, UBND cấp huyện, các đơn vị trực thuộc; 100% HĐND- UBND cấp xã và các trường học), qua đó góp phần tăng cường xác thực văn bản trong các giao dịch điện tử.
 
Bốn là: Lĩnh vực bưu chính, viễn thông tiếp tục ổn định và phát triển, doanh thu tiếp tục tăng, nộp ngân sách đạt trên 126 tỷ đồng; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông cơ bản hoàn chỉnh, phát triển theo hướng hiện đại với công nghệ cao (3G,4G), hạ tầng các khu đô thị mới được chỉ đạo thực hiện bám sát theo quy hoạch của tỉnh; chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu nhân dân và đảm bảo tốt thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn. Hoàn thành việc cấp đầu thu cho trên 31 nghìn hộ nghèo và cận nghèo theo Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đảm bảo theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Bắc Giang và tác động tích cực đến nhu cầu thu xem truyền hình chất lượng cao của nhân dân.
 
Năm là: Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường trên nhiều lĩnh vực của Ngành. Thanh tra Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện đã kiểm tra được 600 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 70 trường hợp với số tiền 157 triệu đồng, tịch thu hàng nghìn tang vật, góp phần chấn chỉnh hoạt động lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn theo đúng quy định. Đặc biệt, cuối năm 2016, đầu năm 2017 thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Sở đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra sim rác kích hoạt sai quy định.
 
Sáu là: Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quan tâm, triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau và theo hướng chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 35 lớp tập huấn về Chữ ký số, 17 lớp đào tạo bồi dưỡng công nghệ thông tin, 03 lớp tập huấn về kỹ năng viết tin bài, tuyên truyền; phối hợp với Cục Xuất bản, In, Phát hành tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho 79 cơ sở in, phát hành.
 
Bảy là: Các tổ chức chính trị, xã hội trong toàn Ngành đã thể hiện được vai trò quan trọng trong giáo dục nhận thức, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
 
Với những kết quả nổi bật năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang được Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Ngành thông tin và truyền thông.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ về lĩnh vực thông tin và truyền thông các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đưa nhanh tiến bộ khoa học - công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động thực tiễn, từng bước nâng cao vị thế của Ngành nhằm cùng đồng hành phát triển xã hội theo hướng khoa học, văn minh và hiện đại./.
Nguyễn Toàn Tám