Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800083
  • Visitor Online: 40
  • Hôm nay: 13091
  • Trong tuần: 27925
  • Trong tháng: 1738033
  • Trong năm: 4891686

Để thay đổi thông tin chứng thư số, tôi phải làm như thế nào?

Bản để inGửi bài này qua Email

Trả lời: Theo hướng dẫn tai công văn số 434/CTSBMTT-HTKT ngày 07/8/2017 của Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số. Cụ thể như sau:

1. Các trường hợp áp dụng quy trình thay đổi thông tin chứng thư số:

          Thông tin về thuê bao lưu trong chứng thư số bao gồm:

          - Tên thuê bao;

          - Chức danh thuê bao;

          - Nơi công tác hoặc Tổ chức cấp trên;

          - Địa chỉ thư điện tử;

          - Mã số thuế.

          Trường hợp các thông tin nêu trên của thuê bao không còn phù hợp với thông tin lưu trong chứng thư số thì thực hiện quy trình thay đổi thông tin chứng thư số.

2. Điều kiện thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số

- Chứng thư số được đề nghị thay đổi thông tin phải đảm bảo còn thời hạn sử dụng ít nhất 60 ngày.

- Thuê bao đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số thuộc phạm vi quản lý của Người quản lý thuê bao đã đề nghị cấp trước đó.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị, được Người quản lý thuê bao phê duyệt và đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số.

3. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số

Bước 1:Cơ quan quản lý thuê bao tổ chức thực hiện thu thập thông tin thay đổi chứng thư số.

(Văn bản đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số theo Mẫu số 16)

Bước 2:Cơ quan quản lý thuê bao gửi danh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số về Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền và 01 bản sao cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

(Danh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số theo Mẫu số 17)

Bước 3:Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền rà soát các yêu cầu, tổng hợp và gửi danh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số về Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin.

(Danh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số theo Mẫu số 17)

Bước 4:Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số cho thuê bao, đồng thời thông báo thời hạn nhận chứng thư số cho Cơ quan Quản lý thuê bao và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Bước 5:Sau khi nhận được chứng thư số đã được thay đổi thông tin từ Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cơ quan Quản lý thuê bao tổ chức cài đạt chứng thư số đã thay đổi thông tin lên thiết bị lưu khóa bí mật của thuê bao bằng phần mềm hỗ trợ gia hạn và thay đổi thông tin chứng thư số (Phần mềm và hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://ca.gov.vn)