Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800076
  • Visitor Online: 37
  • Hôm nay: 13084
  • Trong tuần: 27918
  • Trong tháng: 1738026
  • Trong năm: 4891679

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT

Bản để inGửi bài này qua Email

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, áp dụng đối với các chức danh viên chức đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các đơn vị sự nghiệp công lập và với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư, viên chức công nghệ thông tin bao gồm các chức danh: An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; mỗi chức danh đều được xếp theo các thứ hạng I, II, III, IV.

Thông tư cũng quy định chi tiết các tiêu chuẩn đối với mỗi chức danh viên chức công nghệ thông tin bao gồm: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ mà mỗi chức danh viên chức CNTT phải làm.Ví dụ như:

Viên chức an toàn thông tin hạng I: Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành đúng đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng I. Viên chức thăng hạng từ chức danh An toàn thông tin hạng II lên chức danh An toàn thông tin hạng I phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tại khoản 2, 3 Điều 4 và có tổng thời gian giữ chức danh An toàn thông tin hạng II và chức danh tương đương tối thiểu là 06 năm (từ đủ 72 tháng), trong đó có ít nhất 02 năm (từ đủ 24 tháng) giữ chức danh An toàn thông tin hạng II.

Viên chức an toàn thông tin hạng II: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng II. Viên chức thăng hạng từ chức danh An toàn thông tin hạng III lên chức danh An toàn thông tin hạng II phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tại khoản 2, 3 Điều 5 và có tổng thời gian giữ chức danh An toàn thông tin hạng III và chức danh tương đương tối thiểu là 09 năm (từ đủ 108 tháng), trong đó có ít nhất 03 năm (từ đủ 36 tháng) giữ chức danh An toàn thông tin hạng III.

Viên chức an toàn thông tin hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2); có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh An toàn thông tin hạng III….

Tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành CNTT chính là căn cứ để các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.

                                                                                                                     

Thanh Hòa