Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800516
  • Visitor Online: 59
  • Hôm nay: 13524
  • Trong tuần: 28358
  • Trong tháng: 1738466
  • Trong năm: 4892119

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn số 599/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhằm mục đích tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi phạm tội, nêu gương người tốt, việc tốt từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện pháp luật; Các cấp ngành, địa phương, Hội đồng PHPBGDPL lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể để truyền tải đầy đủ đến cán bộ và nhân dân những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh… tích cực chỉ đạo và đăng tải các tin, bài, ảnh trên báo, cổng thông tin điện tử, sóng phát thanh truyền hình để công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đạt hiệu quả cao.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.

 

Trương Hà