Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367820
  • Visitor Online: 41
  • Hôm nay: 9739
  • Trong tuần: 69667
  • Trong tháng: 1459423
  • Trong năm: 1459423

Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT, Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT, về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019./.