Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931291
  • Visitor Online: 50
  • Hôm nay: 3247
  • Trong tuần: 3247
  • Trong tháng: 3247
  • Trong năm: 4861291

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Phòng Văn hoá - Thông tin Thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3820568
- Email:
phongvhtt_tpbg@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Quách Hải - Trưởng phòng
2. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Việt Yên
- Điện thoại: 0240.3874148
- Email:
phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
- Ông Đào Trọng Ca - Trưởng phòng
3. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Hiệp Hoà
- Điện thoại: 0240.3863554
- Email:
pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Quang Chính - Trưởng phòng
4. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tân Yên
- Điện thoại: 0240.3878355
- Email:
phongvhtt_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Xuân Tuyển - Trưởng phòng
5. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Thế
- Điện thoại: 0240.3609222
- Email:
vanhoatttt_yenthe@bacgiang.gov.vn
- Ông Triệu Văn Phượng - Trưởng phòng
6. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Dũng
- Điện thoại: 0240.3870258
- Email:
phongvhtt_yendung@bacgiang.gov.vn
- Ông Vũ Trí Thống - Trưởng phòng
7. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lạng Giang
- Điện thoại: 0240.3786889
- Email:
vanhoa_langgiang@bacgiang.gov.vn
- Ông Bùi Đăng Văn - Trưởng phòng
8. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lục Nam
- Điện thoại: 0240.3884240
- Email:
phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn
- Ông Đỗ Huỳnh Bộ - Trưởng phòng
9. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lục Ngạn
- Điện thoại: 0240.3682222
- Email:
vanhoa_lucngan@bacgiang.gov.vn
-  Nguyễn Thị Năm - Trưởng phòng
10. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Sơn Động
- Điện thoại: 0240.3886110
- Email:
phongvhtt_sondong@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng