Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800329
  • Visitor Online: 48
  • Hôm nay: 13337
  • Trong tuần: 28171
  • Trong tháng: 1738279
  • Trong năm: 4891932

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Phòng Văn hoá - Thông tin Thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.3820568
- Email:
phongvhtt_tpbg@bacgiang.gov.vn
- Ông Lê Xuân Dương - Trưởng phòng
2. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Việt Yên
- Điện thoại: 0204.3874148
- Email:
phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
- Ông Đào Trọng Ca - Trưởng phòng
3. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Hiệp Hoà
- Điện thoại: 0204.3863554
- Email:
pvhtt_hiephoa@bacgiang.gov.vn
- Ông Phạm Văn Nghị - Trưởng phòng
4. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tân Yên
- Điện thoại: 0204.3878355
- Email:
phongvhtt_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Xuân Tuyển - Trưởng phòng
5. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Thế
- Điện thoại: 0204.3609222
- Email:
vanhoatttt_yenthe@bacgiang.gov.vn
- Ông Triệu Văn Phượng - Trưởng phòng
6. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Dũng
- Điện thoại: 0204.3870258
- Email:
phongvhtt_yendung@bacgiang.gov.vn
- Ông Vũ Trí Thống - Trưởng phòng
7. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lạng Giang
- Điện thoại: 0204.3786889
- Email:
vanhoa_langgiang@bacgiang.gov.vn
- Ông Bùi Đăng Văn - Trưởng phòng
8. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lục Nam
- Điện thoại: 0204.3884240
- Email:
phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Văn Đăng - Trưởng phòng

9. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lục Ngạn
- Điện thoại: 0204.3682222
- Email:
vanhoa_lucngan@bacgiang.gov.vn
-  Vi Thị Anh Thùy - Trưởng phòng
10. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Sơn Động
- Điện thoại: 0204.3886110
- Email:
phongvhtt_sondong@bacgiang.gov.vn
- Ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng