Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800162
  • Visitor Online: 35
  • Hôm nay: 13170
  • Trong tuần: 28004
  • Trong tháng: 1738112
  • Trong năm: 4891765

Danh sách địa chỉ Email Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang

Bản để inGửi bài này qua Email

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CBCCVC SỞ TTTT

  TT  

Họ và tên

Phòng, đơn vị

Hộp thư công vụ

1

 Trần Minh Chiêu

 Giám đốc

 chieutm_stttt@bacgiang.gov.vn

2

 Nguyễn Gia Phong  Phó Giám đốc  phongng_stttt@bacgiang.gov.vn
   3

Ngô Đình Tiến

 Phó Giám đốc  tiennd_stttt@bacgiang.gov.vn
   4

Hà Ngọc Nam

 Phó Giám đốc  namhn_stttt@bacgiang.gov.vn

5

 Lê Hồng Việt

 Chánh Thanh tra

 vietlh_stttt@bacgiang.gov.vn

6

 Nguyễn Toàn Tám

 Chánh Văn phòng

 tamnt_stttt@bacgiang.gov.vn

7

 Nguyễn Thị Mai

 Văn phòng

 maint_stttt@bacgiang.gov.vn

8

 Bùi Linh Đồng

 Văn phòng

 dongbl_stttt@bacgiang.gov.vn

9

Nguyễn Văn Quyền  Văn phòng  quyentv_stttt@bacgiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Hải  Kế toán  haint_stttt@bacgiang.gov.vn

11

 Vũ Duy Tỉnh

 Thanh tra 

 tinhvd_stttt@bacgiang.gov.vn

12

 Nguyễn Quang Tuấn

 Phó Chánh Thanh tra 

 tuannq_stttt@bacgiang.gov.vn

   13  Nguyễn Văn Dũng

 Phó Chánh Thanh tra 

dungnv_stttt@bacgiang.gov.vn
   14

Nguyễn Đức Hậu

Phó phòng KH-TC  haund_stttt@bacgiang.gov.vn
   15

Lưu Xuân Cường

Phó phòng KH- TC  cuonglx_stttt@bacgiang.gov.vn
   16

 Nguyễn Thị Ngọc

 Kế hoạch - Tài chính  ngocnt_stttt@bacgiang.gov.vn
   17  Nguyễn Như Quỳnh

 Kế hoạch - Tài chính

 quynhnn_stttt@bacgiang.gov.vn

18

 Tô Văn Bình

 Trưởng phòng CNTT

 binhtv_stttt@bacgiang.gov.vn

19

 Vũ Thanh Hoà

 Phó phòng CNTT

 hoavt_stttt@bacgiang.gov.vn

20

 Nguyễn Văn Khánh

 Phó phòng CNTT

 khanhnv_stttt@bacgiang.gov.vn

   21

 Ngụy Thị Thúy An

 Phòng CNTT  anntt_stttt@bacgiang.gov.vn

22

 Nguyễn Văn Đức

 Trưởng phòng BCVT

 ducnv_stttt@bacgiang.gov.vn

   23  Ngô Thị Thu Hằng  Phó phòng BCVT

 hangntt_stttt@bacgiang.gov.vn

24

 Nguyễn Viết Tuyển

 Phòng BCVT

 tuyennv_stttt@bacgiang.gov.vn

25

 Đặng Thị Vân Hồng

 Trưởng phòng BCXB

 hongdtv_stttt@bacgiang.gov.vn

26

 Trương Nguyệt Anh

 Phó phòng BCXB

 anhtn_stttt@bacgiang.gov.vn

27

 Nguyễn Thị Lan

 Báo chí - Xuất bản  lannt_stttt@bacgiang.gov.vn
   28  Nguyễn Thị Vân Khánh  Báo chí - Xuất bản  khanhntv_stttt@bacgiang.gov.vn
 
29 Dương Đại Lâm Giám đốc TT CNTT&TT

lamdd@bacgiang.gov.vn

30 Hà Tùng Dương Phó GĐ TT CNTT&TT

duonght@bacgiang.gov.vn

31 Nguyễn Văn Tuấn Phó GĐ TT CNTT&TT

tuannv@bacgiang.gov.vn

 32

 Nguyễn Thị Nga

Hành chính - Tổng hợp

 ngant_stttt@bacgiang.gov.vn

 33

 Trần Thị Xuân

 Phó Giám đốc TT

 xuantt_stttt@bacgiang.gov.vn

 34

 Trần Văn Quyền

 Hành Chính - Tổng hợp

 quyentv_stttt@bacgiang.gov.vn

 35

 Lê Thị Mai Anh

 Phòng Đào tạo TT

 anhltm_stttt@bacgiang.gov.vn

36 Trương Thị Hà Phòng Đào tạo

hatt@bacgiang.gov.vn

37

 Nguyễn Đức Nam

 Phó Giám đốc TT

 namnd_stttt@bacgiang.gov.vn

38

 Nguyễn Đình Hà

 Phòng nghiệp vụ TT

 hand_stttt@bacgiang.gov.vn

39

 Nguyễn Thành Chung

 Phòng quản trị dữ liệu

 chungntm_stttt@bacgiang.gov.vn

40

 Nguyễn Bích Lan  Hành chính - Tổng hợp  lannb_stttt@bacgiang.gov.vn
   41  Đào Đức Tài  Phòng quản trị dữ liệu

 taidd_stttt@bacgiang.gov.vn

42

 Văn thư sở

 

 so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn

43

 Ban biên tập website sở

 

 banbientap_stttt@bacgiang.gov.vn

44

 Văn thư Trung tâm

 

 vt_ttcntt@bacgiang.gov.vn