Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

 • Total: 11264680
 • Visitor Online: 64
 • Hôm nay: 9506
 • Trong tuần: 75533
 • Trong tháng: 1202630
 • Trong năm: 4356283

Nộp HS trực tuyến

Bản để inGửi bài này qua Email

 + Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

    - Lĩnh vực Báo chí 

 1. Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (cơ quan, tổ chức trong nước)
 2. Cho phép họp báo (trong nước)

    - Lĩnh vực Xuất bản

 1. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 2. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 3. Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
 4. Cấp giấy phép hoạt động in
 5. Đăng ký hoạt động cơ sở in

    - Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 

 1. Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 2. Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 3. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
 4. Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng
 5. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
 6. Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
 7. Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)
 8. Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dichhj vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
 9. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 10. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 11. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 12. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

   - Lĩnh vực Bưu chính 

 1. Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)
 2. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính