Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931396
  • Visitor Online: 50
  • Hôm nay: 3352
  • Trong tuần: 3352
  • Trong tháng: 3352
  • Trong năm: 4861396

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang 11 năm xây dựng và phát triển

Bản để inGửi bài này qua Email
Ngày 01/9/2005 Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Giang được thành lập và đi vào hoạt động. Đến ngày 31/3/2008, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và sát nhập thêm chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin chuyển sang. Như vậy, tính từ ngày 01/9/2005 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tròn 11 tuổi. Hiện nay, Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực là: Báo chí; Xuất bản; Bưu chính; Viễn thông; tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bản tin thông tấn; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở...
 
Trong 11 năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn do lĩnh vực mới, các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất...Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ, Sở TT&TT đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP của tỉnh. Một số kết quả chính đã đạt được là:
 
Công tác tổ chức bộ máy, đầu tư trang thiết bị dần được hoàn thiện: Ngày đầu thành lập, Sở chỉ có 02 cán bộ, cơ sở vật chất thiếu thốn, phải thuê trụ sở làm việc, kinh nghiệm quản lý còn ít. Nhưng với phương châm vừa học, vừa làm, vừa xây dựng và trưởng thành. Đến nay, Sở hiện có 47 cán bộ, công chức và người lao động; trên 80% cán bộ công chức của Sở có trình độ đại học trở lên (trong đó có 9 Thạc sỹ). Bộ máy dần được kiện toàn, hiện có 6 phòng (Văn phòng, phòng Công nghệ thông tin, phòng Bưu chính - Viễn thông, phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra) và 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm CNTT và TT. Trong thời gian qua, công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Sở được chú trọng. Được sự quan tâm của tỉnh, tháng 9 năm 2007 trụ sở Sở TT&TT được khởi công xây dựng; sau một năm xây dựng, tháng 9 năm 2008 Sở Thông tin và Truyền thông chính thức chuyển về trụ Sở mới làm việc. Đến nay, về cơ bản các trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng được yêu cầu làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của toàn Sở.
 
Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin truyền thông và đạt được nhiều kết quả:
 
Công tác tham mưu cho tỉnh: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành được 18 văn bản QPPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (trong đó: 07 văn bản về lĩnh vực Công nghệ thông tin; 03 văn bản về lĩnh vực bưu chính, viễn thông; 05 văn bản về báo chí, xuất bản và 03 văn bản về lĩnh vực khác); tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 04 Quy hoạch ngành; nhiều đề án, dự án và văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực quản lý của Ngành hiện đã và đang được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển mạnh mẽ công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn.  
 
Công tác đầu tư, ứng dụng CNTT có chuyển biến mạnh mẽ: Thời gian qua, Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển CNTT; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư hạ tầng, thực hiện ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc… Do đó, nhận thức của các cơ quan quản lý và toàn xã hội về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành được nâng lên, đầu tư cho CNTT tăng, trình độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của tỉnh hàng năm được xếp vào tốp khá so với cả nước. Bắc Giang đang dần hình thành Chính quyền điện tử. Cụ thể là:
 
- Hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng cho việc triển khai hệ thống CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp: Đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Đảng cấp tỉnh, cấp huyện có mạng LAN và kết nối Internet tốc độ cao. 100% các xã, phường, thị trấn truy cập được Internet tốc độ cao. Bắc Giang có hệ thống trung tâm Tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh đặt tại Sở, được kết nối với các sở, ngành và các huyện qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. 
 
- Công tác gửi, nhận văn bản điện tử từ tỉnh đến xã đã được triển khai từ năm 2008 và đã đi vào nề nếp. Hiện nay, tỷ lệ trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn qua đường điện tử đạt 86%, tiết kiệm cho tỉnh hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Sở đang triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan từ tỉnh đến xã nhằm nâng cao tính pháp lý và thực hiện tốt hơn việc gửi nhận, xử lý văn bản điện tử trên địa bàn. Hiện nay, 10/10 huyện, thành phố và 19/20 sở, ngành đã triển khai một cửa điện tử; 10/10 huyện triển khai phần mềm MCĐT liên thông đến cấp xã; tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Trung tâm kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử từ tỉnh đến xã qua mạng WAN và mạng truyền số liệu chuyên dùng để thực hiện ứng dụng được thống nhất. Đến nay, toàn tỉnh có gần 800 Trang thông tin điện tử, các Trang thông tin điện tử đã cung cấp 1822 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 và 235 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư xây dựng CSDL, như: CSDL một cửa điện tử, CSDL quản lý văn bản và điều hành, CSDL Cổng/Trang thông tin điện tử; CSDL quản lý đất đai (huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang); CSDL dân cư ; CSDL tự nhiên, kinh tế, xã hội; CSDL Ngân sách; CSDL quản lý tài sản công; CSDL Người có công; CSDL hộ nghèo; CSDL thi tuyển sinh; CSDL tàng thư căn cước công dân...
 
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông phát triển mạnh: Trong 11 năm qua, lĩnh vực BCVT luôn duy trì được tốc độ phát triển mạnh, bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và nhu cầu của nhân dân. Sở đã tham mưu cho tỉnh luôn khuyến khích, hỗ trợ và tạo điệu kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, phát triển tốt trên địa bàn. Nếu như năm 2005, hạ tầng viễn thông chưa hoàn chỉnh, mật độ thuê bao điện thoại của tỉnh Bắc Giang đạt 6,3 máy/100 dân, toàn tỉnh chỉ có 18 trạm BTS, Internet mới đến trung tâm các huyện và có khoảng 1000 thuê bao Internet băng rộng thì đến nay, hạ tầng viễn thông được phát triên rộng khắp và tương đối hoàn chỉnh: 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động (với 1014 trạm BTS) và được truy cập Internet tốc độ cao; hệ thống mạng cáp quang và tổng đài được triển khai đến tận xã; mật độ điện thoại đạt gần 93,4 máy/100 dân (có lúc trên 100máy/100dân), thuê bao Internet băng thông rộng đạt trên 70.195 TB; nhiều dịch vụ mới, chất lượng cao được cung cấp như các dịch vụ 3G, 4G, MyTivi, NetTivi… đem lại cho người dân có nhiều lựa chọn. Mạng lưới Bưu chính khá hoàn chỉnh từ tỉnh đến xã được duy trì hoạt động với 260 cơ sở bưu điện; bán kính phục vụ trung bình là 2,05km, số dân trên mỗi Bưu điện phục vụ là trên 6.190 người/điểm; 100% các xã có thư, báo đến trong ngày. Lĩnh vực BCVT không chỉ phục vụ, đảm bảo tốt thông tin liên lạc mà còn đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trên địa bàn. Từ năm 2010 đến nay doanh thu BCVT trên địa bàn tỉnh hàng năm đều đạt trên 1000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng. 
 
Công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại được đảm bảo: Sau khi tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, Sở đã xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải tăng cường quản lý, chỉ đạo định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Vì vậy, trong thời gian qua, ngoài việc quán triệt triển khai tốt các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản, Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành 05 văn bản QPPL về lĩnh vực này; hàng chục kế hoạch, văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; tổ chức tập huấn Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thông tin đối ngoại trên địa bàn; ký kết, phối hợp với các báo Trung ương tuyên truyền các chủ trương chính sách, các thành tựu KTXH của tỉnh; triển khai chương trình, Dự án nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở; hàng quý phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức giao ban công tác Báo chí, đinh hướng tuyên truyền, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động; tham mưu cho UBND tỉnh duy trì hàng quý họp báo cung cấp thông tin về tình hình chính trị, KTXH của tỉnh để báo chí tuyên truyền được chính xác, đầy đủ, kịp thời; hàng năm, Sở đã thẩm định và cấp trên 100 Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh cho các tổ chức trên địa bàn. Do đó, hoạt động thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên địa bàn thực hiện tuân thủ đúng pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ Chính trị, KTXH, ANQP ở địa phương; nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần định hướng tốt dư luận và tạo sự đồng thuận, ổn định trong xã hội. 
 
Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Sở được đẩy mạnh. Trong những năm qua cán bộ, công chức của Sở đã triển khai hàng chục đề tài khoa học của ngành, bao gồm: 03 đề tài thuộc nguồn vốn của Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, Sở đã tự nghiên cứu và tự xây dựng được nhiều phần mềm CNTT trên nền tảng mã nguồn mở đang triển khai ứng dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng được Bộ TT&TT đánh giá cao và lựa chọn là một trong những phần mềm được triển khai toàn quốc. Do tích cực nghiên cứu, phát triển các phần mềm nguồn mở nên năm 2012 Sở TT&TT Bắc Giang là một trong 3 đơn vị trên cả nước đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen về phát triển, ứng dụng nguồn mở.
 
Với những thành tích đã đạt được trong 11 năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ TT&TT, UBND tỉnh Bắc Giang tặng thưởng các hình thức khen thưởng như sau:
 
Năm 2014, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; năm 2010 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc từ giai đoạn 2008-2010. Từ năm 2005 đến nay được: Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 05 Cờ thi đua và 05 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 03 Cờ thi đua và 03 Bằng khen. Ngoài ra, nhiều tập thể thuộc Sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; nhiều cá nhân thuộc Sở đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen.
 
Chặng đường 11 năm xây dựng phát triển, sự nghiệp thông tin và truyền thông đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng cũng còn không ít những tồn tại, khó khăn. Song, chúng ta tin tưởng rằng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu mọi mặt của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, sự nghiệp thông tin và truyền thông tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần quan trọng xây dựng quê hương Bắc Giang giầu mạnh.
Xuân Sang