Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931423
  • Visitor Online: 38
  • Hôm nay: 3379
  • Trong tuần: 3379
  • Trong tháng: 3379
  • Trong năm: 4861423

Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Bản để inGửi bài này qua Email

Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hi sinh vì Tổ Quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.