Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800393
  • Visitor Online: 59
  • Hôm nay: 13401
  • Trong tuần: 28235
  • Trong tháng: 1738343
  • Trong năm: 4891996

-Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - 04/04/2016
     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 31/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang về học tập chuyên đề năm 2016 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,; Hướng dẫn số 02-HD/ĐU, ngày 19/01/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề năm 2016, Công văn số 18/-CV/BTGĐU ngày 25/02/2016 của Ban...
Sở Thông tin và Truyền thông tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác - 31/08/2015
     Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông  Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy CCQ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 03, Chi bộ Sở đã phối hợp với Chính quyền đã tích cực chỉ đạo việc triển khai. Việc chỉ đạo được xác...
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” - 14/08/2014
Ngày 21/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 70-Kh/TU về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác. Thể lệ Cuộc thi
Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 - 03/05/2013
Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hi sinh vì Tổ Quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.
Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 - 21/03/2013
Ngày 15/3/2013 Chi Bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 01-KH/CB về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
5 Chuẩn mực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 21/03/2013
    Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ,  đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông     1. Trung thành với Tổ quốc; chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận tâm, tận lực xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông hội nhập, phát triển vững về...
Chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 - 07/03/2012
Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị  (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị năm 2012)          I. Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm...
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 24/02/2012
        Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngày 07 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn văn chỉ thị như sau:
Hướng dẫn bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 24/02/2012
        Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; ngày 25/11/2011 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW về việc bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 24/02/2012
        Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khoá X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sau hơn 4 năm thực hiện, Cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của...