Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436636
  • Visitor Online: 61
  • Hôm nay: 2177
  • Trong tuần: 35040
  • Trong tháng: 1102949
  • Trong năm: 4366636

Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2013 - 20/01/2013
Ngày 15 tháng 1 năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 187/BTTTT-KHTC hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013.
Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở - 30/12/2012
Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 - 20/09/2012
Ngày 5 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1212/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2013.
Quyết định về việc giao kế hoạch chi tiết Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở - 20/07/2012
Ngày 17 tháng 7 năm 2012, UBND Tỉnh Bắc giang ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch chi tiết Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012
Văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 - 10/07/2012
Ngày 05 tháng 7 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1727/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012.
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2012 - 01/07/2012
Ngày 25 tháng 6 năm 2012 Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 24/KH-STTTT về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012