Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800088
  • Visitor Online: 40
  • Hôm nay: 13096
  • Trong tuần: 27930
  • Trong tháng: 1738038
  • Trong năm: 4891691

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số

Công văn hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số - 17/08/2017
Ngày 07 tháng 8 năm 2017, Cục Chứng thư số và bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành văn bản số 434/CTSBMTT-HTKT, về việc hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số.
Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dich vụ chứng thư số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - 15/03/2016
     Ngày 1 tháng 2 năm 2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BQP quy định về việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước,tổ chức chính trị - xã hội. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 1/7/2010 của Bộ Nội vụ.
Kế hoạch triển khai tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các cơ quan đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 16/06/2015
     Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về việc triển khai tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho các cơ quan đơn vị nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015./.
Những điều kiện cần chuẩn bị để phục vụ triển khai chữ ký số - 16/06/2015
     Ngày 27 tháng 5 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 244/STTTT-CNTT&TT về việc chuẩn bị điều kiện phục vụ triển khai chữ ký số.  
Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015 - 16/06/2015
     Ngày 30 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3748/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2015.