Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367775
  • Visitor Online: 48
  • Hôm nay: 9694
  • Trong tuần: 69622
  • Trong tháng: 1459378
  • Trong năm: 1459378
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
14/GM-STTTT BH: 15/05/2018 HL: 15/05/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ thông tin cơ sở địa...
263/STTTT-CNTT&TT BH: 09/05/2018 HL: 09/05/2018 Sở TT&TT V/v khảo sát, đánh giá về sử dụng mạng truyền số lieuj...
13/GM-STTTT BH: 09/05/2018 HL: 09/05/2018 Sở TT&TT Giấy mời V/v dự Hội nghị triển khai IPv6 trong các cơ quan nhà...
06-CTr-STTTT BH: 27/04/2018 HL: 27/04/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 5/2018
247/STTTT-TTBCXB BH: 26/04/2018 HL: 26/04/2018 Sở TT&TT V/v tuyên truyền đầy mạnh công tác xây dựng phong tr...
240/STTTT-CNTT BH: 23/04/2018 HL: 23/04/2018 Sở TT&TT V/v khảo sát, thu thập số liệu phục vụ xây dựng Đề án ph...
236/STTTT-BCVT BH: 23/04/2018 HL: 23/04/2018 Sở TT&TT V/v cung cấp dữ liệu để đưa lên phần mềm quả lý hạ tầng mạng CNTT...
233/STTTT-CNTT BH: 20/04/2018 HL: 20/04/2018 Sở TT&TT V/v Hướng dẫn Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT...
10/GM-STTTT BH: 16/04/2018 HL: 16/04/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị công tác ngầm hóa và chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông...
09/GM-STTTT BH: 10/04/2018 HL: 10/04/2018 Sở TT&TT V/v tham dự "Hội thảo chuyển đổi số và nền tảng hạ tầng siêu...
201/STTTT-CNTT BH: 09/04/2018 HL: 09/04/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu có...
05/CTr-STTTT BH: 28/03/2018 HL: 28/03/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 4/2018
160/STTTT-CNTT&TT BH: 22/03/2018 HL: 22/03/2018 Sở TT&TT V/v phục vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến
132/STTTT-CNTT BH: 13/03/2018 HL: 13/03/2018 Tỉnh ủy V/v đánh giá mức độ đảm bảo an toàn an ninh thông...
133/STTTT-KHTC BH: 13/03/2018 HL: 13/03/2018 Sở TT&TT V/v lập Báo cáo KTKT-TDT đầu tư mới Đài truyền thanh cơ sở...
116/STTTT-CNTT BH: 08/03/2018 HL: 08/03/2018 Sở TT&TT V/v đánh giá mức độ đảm bảo an toàn an ninh thông...
107/STTTT-BCVT BH: 05/03/2018 HL: 05/03/2018 Sở TT&TT V/v báo cáo hoạt động viễn thông, internet trên địa b...
100/STTTT-TTra BH: 28/03/2018 HL: 28/03/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý...
04/CTr-STTTT BH: 27/03/2018 HL: 27/03/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 3 năm 2018
94/STTTT-BCVT BH: 27/03/2018 HL: 27/03/2018 Sở TT&TT V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2872/KH-UBND ngà...