Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10374560
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 15028
  • Trong tuần: 76617
  • Trong tháng: 312510
  • Trong năm: 3466163
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
650/STTTT-CNTT&TT BH: 01/10/2018 HL: 01/10/2018 Sở TT&TT V/v triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý văn bản và điều h...
649/STTTT-CNTT&TT BH: 01/10/2018 HL: 01/10/2018 Sở TT&TT V/v triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý văn bản và điều h...
646/STTTT-CNTT BH: 01/10/2018 HL: 01/10/2018 Sở TT&TT V/v Cung cấp số liệu để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, Trang th...
637/STTTT-CNTT&TT BH: 27/09/2018 HL: 27/09/2018 Sở TT&TT V/v tập huấn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cá...
11/CTr-STTTT BH: 28/09/2018 HL: 28/09/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 10/2018
625/STTTT-TTBCXB BH: 25/09/2018 HL: 25/09/2018 Sở TT&TT V/v thông tin đường dây nóng của Bộ TT&TT
618/STTTT-CNTT&TT BH: 21/09/2018 HL: 21/09/2018 Sở TT&TT V/v Phục vụ Hội nghị trực tuyến
29/GM-STTTT BH: 17/09/2018 HL: 17/09/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghi giao ban với Doanh nghiệp viễn thông, truyền h...
589/STTTT-BCVT BH: 10/09/2018 HL: 10/09/2018 Sở TT&TT V/v cung cấp bổ sung dữ liệu để đưa lên phần mềm quản lý hạ tầng...
587/STTTT-CNTT BH: 07/09/2018 HL: 07/09/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội thi Tin học cho cán bộ công chức, viên chức...
10/CTr-STTTT BH: 28/08/2018 HL: 28/08/2018 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 9/2018
522/STTTT-CNTT BH: 20/08/2018 HL: 20/08/2018 Sở TT&TT V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử...
32/TB-STTTT BH: 20/08/2018 HL: 20/08/2018 Sở TT&TT V/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Thông tin v...
481/STTTT-CNTT BH: 03/08/2018 HL: 03/08/2018 Sở TT&TT V/v cử cán bộ chuyên trách CNTT, quản trị mạng bồi dưỡng...
476/STTTT-CNTT BH: 02/08/2018 HL: 02/08/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức hội thi công tác biên tập Trang thông tin...
09/CTr-STTTT BH: 27/07/2018 HL: 27/07/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 8/2018
25/GM-STTTT BH: 25/07/2018 HL: 25/07/2018 Sở TT&TT V/v tham dự tọa đảm chuyên đề “Kỹ năng phát ngôn b...
23/GM-STTTT BH: 16/07/2018 HL: 16/07/2018 Sở TT&TT V/v Tham dự hội thảo "Giải pháp phòng chống phần mềm m...
08/CTr-STTTT BH: 28/06/2018 HL: 28/06/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 7/2018
320/STTTT-BCVT BH: 31/05/2018 HL: 31/05/2018 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia...