Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436551
  • Visitor Online: 27
  • Hôm nay: 2092
  • Trong tuần: 34955
  • Trong tháng: 1102864
  • Trong năm: 4366551
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
05/GM- STTTT BH: 16/03/2017 HL: 16/03/2017 Sở TT&TT Giấy mời họp ngày 22/3/2017 về việc xây dựng phần mềm một cửa điện...
148/STTTT-KHTC BH: 16/03/2017 HL: 16/03/2017 Sở TT&TT V/v đề nghị cấp kinh phí và nhập dự toán kinh ph...
138/STTTT-CNTT BH: 14/03/2017 HL: 14/03/2017 Sở TT&TT V/v thông báo thay đổi thời gian họp BCĐ CNTT tỉnh ngày 15/...
04/GM-STTTT BH: 13/03/2017 HL: 13/03/2017 Sở TT&TT Giấy mời v.v dự Hội nghị sơ kết công tác thu hồi sim đã k...
135/STTTT-TTBCXB BH: 10/03/2017 HL: 10/03/2017 Sở TT&TT V/v tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch c...
19/KH-STTTT BH: 10/03/2017 HL: 10/03/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2017
127/STTTT-KHTC BH: 08/03/2017 HL: 08/03/2017 Sở TT&TT V/v tuyên truyền cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017
17/KH-STTTT BH: 08/03/2017 HL: 08/03/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự An to...
124/STTTT-BCVT BH: 07/03/2017 HL: 07/03/2017 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại khu vực Lễ Mít tinh hưởng...
123/STTTT-BCVT BH: 07/03/2017 HL: 07/03/2017 Sở TT&TT V/v lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn...
01/GM-BCĐ BH: 06/03/2017 HL: 06/03/2017 Sở TT&TT Giấy mời họp Ban chỉ đạo CNTT
115/STTTT-TTBCXB BH: 02/03/2017 HL: 02/03/2017 Sở TT&TT V/v cung cấp số liệu thống kê về hoạt động Đài truyền thanh huyện...
110/STTTT-CNTT BH: 01/03/2017 HL: 01/03/2017 Sở TT&TT V/v đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017
04/CTr-STTTT BH: 28/02/2017 HL: 28/02/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 03 năm 2017
07/TB-STTTT BH: 28/02/2017 HL: 28/02/2017 Sở TT&TT Thông báo tình hình báo chí thá...
16/KH-STTTT BH: 27/02/2017 HL: 27/02/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tổ chức họp báo về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di t...
106/STTTT-CNTT BH: 27/02/2017 HL: 27/02/2017 Sở TT&TT V/v phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn về CNTT năm 2017
105/STTTT-CNTT BH: 27/02/2017 HL: 27/02/2017 Sở TT&TT V/v cử cán bộ chuyên trách CNTT bồi dưỡng nghiệp vụ về An...
87/STTTT-BCVT BH: 21/02/2017 HL: 21/02/2017 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại khu vực Lễ hội Chùa Bổ Đ...
14/KH-STTTT BH: 21/02/2017 HL: 21/02/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm 2017