Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800547
  • Visitor Online: 58
  • Hôm nay: 13555
  • Trong tuần: 28389
  • Trong tháng: 1738497
  • Trong năm: 4892150
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
51/STTTT-BCVT BH: 18/01/2019 HL: 18/01/2019 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đá...
31/STTTT-CNTT&TT BH: 11/01/2019 HL: 11/01/2019 Sở TT&TT V/v triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang
25/STTTT-TTBCXB BH: 07/01/2019 HL: 07/01/2019 Sở TT&TT V/v tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy I năm 2019...
24/STTTT-TTBCXB BH: 07/01/2019 HL: 07/01/2019 Sở TT&TT V/v cung cấp số liệu đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động đ...
15/STTTT-TTBCXB BH: 05/01/2019 HL: 05/01/2019 Sở TT&TT V/v tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đ...
14/CTr-STTTT BH: 28/01/2019 HL: 28/01/2019 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 01 năm 2019  
4415/ BTTTT-VP BH: 28/12/2018 HL: 28/12/2018 Trung ương V/v Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Thô...
877/STTTT-CNTT&TT BH: 26/12/2018 HL: 26/12/2018 Sở TT&TT V/v nâng cấp và xây dựng hệ thống cổng thông tin điện...
878/STTTT-CNTT BH: 27/12/2018 HL: 27/12/2018 Sở TT&TT V/v rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu...
55/GM-STTTT BH: 24/12/2018 HL: 24/12/2018 Sở TT&TT Giấy mời tham dự hội nghị: “Giải pháp xây dựng nền tảng Ch...
54/GM-STTTT BH: 24/12/2018 HL: Sở TT&TT Giấy mời dự Hội nghị tập huấn một số văn bản về CNTT liên quan đến hoạt...
53/GM-STTTT BH: 24/12/2018 HL: Sở TT&TT Giấy mời v/v dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí...
52/GM-STTTT BH: 14/12/2018 HL: 14/12/2018 Sở TT&TT V/v tập huấn, chuyển giao sử dụng hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh...
824/STTTT-CNTT&TT BH: 11/12/2018 HL: 11/12/2018 Sở TT&TT V/v phục vụ Hội nghị trực tyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm...
45/GM-STTTT BH: 04/12/2018 HL: 04/12/2018 Sở TT&TT Giấy mời v.v dự hội thảo "Giải pháp xây dựng nền tảng Ch...
43/GM-STTTT BH: 03/12/2018 HL: 03/12/2018 Sở TT&TT Giấy mời v.v dự Hội nghị nghiệm thu “Kết quả ứng dụng CNTT của các...
801/STTTT-CNTT&TT BH: 29/11/2018 HL: 29/11/2018 Sở TT&TT V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cô...
13/CTr-STTTT BH: 27/11/2018 HL: 27/11/2018 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 12 năm 2018  
777/STTTT-TTBCXB BH: 16/11/2018 HL: 16/11/2018 Sở TT&TT V/v tuyên truyền nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm ph...
755/STTTT-TTBCXB BH: 08/11/2018 HL: 08/11/2018 Sở TT&TT V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bảo vệ thông tin c...