Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4931524
  • Visitor Online: 71
  • Hôm nay: 3480
  • Trong tuần: 3480
  • Trong tháng: 3480
  • Trong năm: 4861524
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
253/STTTT-BCVT BH: 28/04/2017 HL: 28/04/2017 Sở TT&TT V/v rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện...
06/CTr-STTTT BH: 28/04/2017 HL: 28/04/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 5 năm 2017.
71/BC-STTTT BH: 28/04/2017 HL: 28/04/2017 Sở TT&TT V/v Báo cáo thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng...
12/TB-STTTT BH: 26/04/2017 HL: 26/04/2017 Sở TT&TT V/v Bảo trì Hệ thống máy chủ tại Trung tâm tích hợp...
216/STTTT-CNTT BH: 14/04/2017 HL: 14/04/2017 Sở TT&TT V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nh...
29/KH-STTTT BH: 07/04/2017 HL: 07/04/2017 Sở TT&TT V/v Triển khai nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
23/KH-STTTT-SVHTTDL BH: 28/03/2017 HL: 28/03/2017 Sở TT&TT V/v Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Bắc Giang năm 2017
05/CTR - STTTT BH: 28/03/2017 HL: 28/03/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
138/STTTT-CNTT BH: 14/03/2017 HL: 14/03/2017 Sở TT&TT V/v thông báo thay đổi thời gian họp BCĐ CNTT tỉnh ngày 15/...
135/STTTT-TTBCXB BH: 10/03/2017 HL: 10/03/2017 Sở TT&TT V/v tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch c...
19/KH-STTTT BH: 10/03/2017 HL: 10/03/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2017
127/STTTT-KHTC BH: 08/03/2017 HL: 08/03/2017 Sở TT&TT V/v tuyên truyền cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017
17/KH-STTTT BH: 08/03/2017 HL: 08/03/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự An to...
124/STTTT-BCVT BH: 07/03/2017 HL: 07/03/2017 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc tại khu vực Lễ Mít tinh hưởng...
123/STTTT-BCVT BH: 07/03/2017 HL: 07/03/2017 Sở TT&TT V/v lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn...
01/GM-BCĐ BH: 06/03/2017 HL: 06/03/2017 Sở TT&TT Giấy mời họp Ban chỉ đạo CNTT
115/STTTT-TTBCXB BH: 02/03/2017 HL: 02/03/2017 Sở TT&TT V/v cung cấp số liệu thống kê về hoạt động Đài truyền thanh huyện...
110/STTTT-CNTT BH: 01/03/2017 HL: 01/03/2017 Sở TT&TT V/v đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017
04/CTr-STTTT BH: 28/02/2017 HL: 28/02/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 03 năm 2017
07/TB-STTTT BH: 28/02/2017 HL: 28/02/2017 Sở TT&TT Thông báo tình hình báo chí thá...