Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700331
  • Visitor Online: 40
  • Hôm nay: 476
  • Trong tuần: 48315
  • Trong tháng: 1791934
  • Trong năm: 1791934
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
132/STTTT-CNTT BH: 13/03/2018 HL: 13/03/2018 Tỉnh ủy V/v đánh giá mức độ đảm bảo an toàn an ninh thông...
133/STTTT-KHTC BH: 13/03/2018 HL: 13/03/2018 Sở TT&TT V/v lập Báo cáo KTKT-TDT đầu tư mới Đài truyền thanh cơ sở...
116/STTTT-CNTT BH: 08/03/2018 HL: 08/03/2018 Sở TT&TT V/v đánh giá mức độ đảm bảo an toàn an ninh thông...
107/STTTT-BCVT BH: 05/03/2018 HL: 05/03/2018 Sở TT&TT V/v báo cáo hoạt động viễn thông, internet trên địa b...
100/STTTT-TTra BH: 28/03/2018 HL: 28/03/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý...
04/CTr-STTTT BH: 27/03/2018 HL: 27/03/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 3 năm 2018
94/STTTT-BCVT BH: 27/03/2018 HL: 27/03/2018 Sở TT&TT V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2872/KH-UBND ngà...
03/CTr-STTTT BH: 26/02/2018 HL: 26/02/2018 Sở TT&TT Chương trình về công tác thi đua năm 2018.
88/STTTT-TTBCXB BH: 23/02/2018 HL: 23/02/2018 Sở TT&TT V/v tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc Lễ khai...
83/STTTT-TTBCXB BH: 13/02/2018 HL: 13/02/2018 Sở TT&TT V/v Tuyên truyền về an toàn thực phẩm tỉnh BG năm 2018
80/STTTT-CNTT BH: 09/02/2018 HL: 09/02/2018 Sở TT&TT V/v Báo cáo định kỳ về hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm...
01/GM-HĐTĐ BH: 08/02/2018 HL: 08/02/2018 Sở TT&TT Giấy mời họp "Hội đồng thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh...
04/TB-STTTT BH: 08/02/2018 HL: 08/02/2018 Sở TT&TT V/v Thông báo phân công lịch trực Tết xuân Mậu...
74/STTTT-BCVT BH: 07/02/2018 HL: 07/02/2018 Sở TT&TT V/v tăng cường phối hợp quản lý và tạo điều kiện phát...
72/STTTT-CNTT&TT BH: 07/02/2018 HL: 07/02/2018 Sở TT&TT V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến về tình hình trước Tết Nguy...
92/QĐ-UBND BH: 31/01/2018 HL: 31/01/2018 UBND tỉnh Bắc Giang  V/v ban hành mã định danh cho các cơ quan nh...
68/STTTT-KHTC BH: 01/02/2018 HL: 01/02/2018 Sở TT&TT V/v Triển khai thực hiện dự án Truyền thông giảm nghèo về...
65/STTTT-TTBCXB BH: 30/01/2018 HL: 30/01/2018 Sở TT&TT V/v tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết...
60/STTTT-TTBCXB BH: 29/01/2018 HL: 29/01/2018 Sở TT&TT V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở.
02/CTr-STTTT BH: 25/01/2018 HL: 25/01/2018 Sở TT&TT Chương trình Công tác tháng 02 năm 2018.