Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700310
  • Visitor Online: 42
  • Hôm nay: 455
  • Trong tuần: 48294
  • Trong tháng: 1791913
  • Trong năm: 1791913
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
53/STTTT-BCVT BH: 24/01/2018 HL: 24/01/2018 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đá...
45/STTTT-TTBCXB BH: 22/01/2018 HL: 22/01/2018 Sở TT&TT V/v phát sóng chương trình tiểu phẩm truyền thanh tuy...
37/STTTT-CNTT&TT BH: 18/01/2018 HL: 18/01/2018 Sở TT&TT V/v khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức CNTT cho CBCC...
27/STTTT-CNTT&TT BH: 12/01/2018 HL: 12/01/2018 Sở TT&TT V/v đảm bảo chất lượng đường truyền số liệu chuyên dùng và...
02/GM-STTTT BH: 10/01/2018 HL: 10/01/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin, truyền th...
15/STTTT-TTra BH: 10/01/2018 HL: 10/01/2018 Sở TT&TT V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị.
21/STTTT-CNTT&TT BH: 10/01/2018 HL: 10/01/2018 Sở TT&TT V/v tuyên truyền trang Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc...
01/GM-STTTT BH: 09/01/2018 HL: 09/01/2018 Sở TT&TT V/v tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về quản lý thuê...
789/STTTT-KHTC BH: 29/01/2018 HL: 29/01/2018 Sở TT&TT V/v công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng...
784/STTTT-CNTT&TT BH: 29/01/2018 HL: 29/01/2018 Sở TT&TT V/v sử dụng chính thứ chuyên trang Hệ thống thông tin ph...
14/CTr - STTTT BH: 28/12/2017 HL: 28/12/2017 Sở TT&TT   Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
38/GM-STTTT BH: 21/12/2017 HL: 21/12/2017 Sở TT&TT Giấy mời v/v trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải trong...
37/GM-STTTT BH: 21/12/2017 HL: 21/12/2017 Sở TT&TT Giấy mời về việc Tổ chức công bố Cổng thông tin pháp luật...
39/TB-STTTT BH: 15/12/2017 HL: 15/12/2017 Sở TT&TT Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Thông tin v...
35/GM-STTTT BH: 12/12/2017 HL: 12/12/2017 Sở TT&TT Giấy mời về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ...
749/STTTT-BCVT BH: 05/12/2017 HL: 05/12/2017 Sở TT&TT V/v chuẩn bị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm...
744/STTTT-TTBCXB BH: 30/11/2017 HL: 30/11/2017 Sở TT&TT V/v tiếp sóng PTTT Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII.
13/CTr-STTTT BH: 29/11/2017 HL: 29/11/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
739/STTTT-TTra BH: 28/11/2017 HL: 28/11/2017 Sở TT&TT V/v đề xuất hoạt động cụ thể Đề án "Tăng cường hiệu quả công...
729/STTTT-TTCNTT&TT BH: 23/11/2017 HL: 23/11/2017 Sở TT&TT V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung...