Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700277
  • Visitor Online: 45
  • Hôm nay: 422
  • Trong tuần: 48261
  • Trong tháng: 1791880
  • Trong năm: 1791880
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
727/STTTT-CNTT BH: 22/11/2017 HL: 22/11/2017 Sở TT&TT V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử...
01/HD-STTTT BH: 20/11/2017 HL: 20/11/2017 Sở TT&TT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng...
719/STTTT-TTBCXB BH: 20/11/2017 HL: 20/11/2017 Sở TT&TT V/v Báo cáo tình hình hoạt động Trang Thông...
31/GM-STTTT BH: 13/11/2017 HL: 13/11/2017 Sở TT&TT V/v  tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật liên quan đến việc...
688/STTTT-TTBCXB BH: 07/11/2017 HL: 07/11/2017 Sở TT&TT V/v tuyên truyền thực hiện ngăn chặn, xử lý kinh doanh tiền ảo (...
12/CTr- STTTT BH: 26/10/2017 HL: 26/10/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
652.STTTT-TTBCXB BH: 19/10/2017 HL: 19/10/2017 Sở TT&TT V/v mời dự tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài truyền thanh x...
633/STTTT-TTBCXB BH: 16/10/2017 HL: 16/10/2017 Sở TT&TT V/v phối hợp tuyên truyền trên Tạp chí Việt Nam hội nhập
626/STTTT-TTBCXB BH: 12/10/2017 HL: 12/10/2017 Sở TT&TT V/v điều chỉnh thời gian tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài...
625/STTTT-BCVT BH: 11/10/2017 HL: 11/10/2017 Sở TT&TT V/v trả lời đơn kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Lợi và một số c...
624/STTTT-TTBCXB BH: 11/10/2017 HL: 11/10/2017 Sở TT&TT V/v mời dự tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài truyền thanh x...
613/STTTT-TTBCXB BH: 05/10/2017 HL: 05/10/2017 Sở TT&TT V/v báo cáo sơ kết triển khai Chương trình hành...
607/STTTT-CNTT BH: 03/10/2017 HL: 03/10/2017 Sở TT&TT V/v Cung cấp số liệu để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của c...
603/STTTT-BCVT BH: 02/10/2017 HL: 02/10/2017 Sở TT&TT V/v thẩm tra danh mục đầu tư xây dựng trạm BTS
600/STTTT-CNTT BH: 02/10/2017 HL: 02/10/2017 Sở TT&TT   V/v Báo cáo tình hình hoạt động trang Th...
24/GM-STTTT BH: 02/10/2017 HL: 02/10/2017 Sở TT&TT V/v triển khai cập nhật danh mục thủ tục hành chính vào...
11/CTr - STTTT BH: 29/09/2017 HL: 29/09/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 10 năm 2017.
569/STTTT-VP BH: 19/09/2017 HL: 19/09/2017 Sở TT&TT   V/v dịch chuyển hệ thống đường truyền kết nối đến Trung tâm...
564/STTTT-CNTT&TT BH: 19/09/2017 HL: 19/09/2017 Sở TT&TT V/v giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều...
21/GM-STTTT BH: 13/09/2017 HL: 13/09/2017 Sở TT&TT V/v mời dự tập huấn công tác tuyên truyền phòng,...