Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700315
  • Visitor Online: 45
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 48299
  • Trong tháng: 1791918
  • Trong năm: 1791918
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
07/CTr-STTTT BH: 27/05/2011 HL: 27/05/2011 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 6 năm 2011
126/STTTT-BCXB BH: 23/05/2011 HL: 23/05/2011 Sở TT&TT Về việc tuyên truyền "Tháng hành động phòng,...
122/STTTT-VT BH: 18/05/2011 HL: 18/05/2011 Sở TT&TT Về việc tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử
06/CTr-STTTT BH: 04/05/2011 HL: 04/05/2011 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 5 năm 2011
102/STTTT-VT BH: 25/04/2011 HL: 25/04/2011 Sở TT&TT Về việc Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử và c...
05/CTr-STTTT BH: 31/03/2011 HL: 31/03/2011 Sở TT&TT Ch­ương trình công tác tháng 4 năm 2011
39/STTTT-BCXB BH: 28/02/2011 HL: 28/02/2011 Sở TT&TT Về việc tuyên truyền và đảm bảo an toàn, an ninh thô...
07/KH-STTTT BH: 21/03/2011 HL: 21/03/2011 Sở TT&TT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chí...
55/STTTT-CNTT BH: 15/03/2011 HL: 15/03/2011 Sở TT&TT Về việc thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BTTTT
04/CTr-STTTT BH: 28/02/2011 HL: 28/02/2011 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 3 năm 2011
01/CTr-STTTT BH: 09/02/2011 HL: 09/02/2011 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 02 năm 2011
03/STTTT-BCXB BH: 06/01/2011 HL: 06/01/2011 Sở TT&TT Về việc tuyên truyền và đảm bảo an toàn, an ninh thô...
15/CTr-STTTT BH: 30/12/2010 HL: 30/12/2010 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 01 năm 2011
41/TB-STTTT BH: 21/12/2010 HL: 21/12/2010 Sở TT&TT Thông báo Lịch tiếp dân của Sở Thông tin và...
14/CTr-STTTT BH: 30/11/2010 HL: 30/11/2010 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 12 năm 2010
13/CTr-STTTT BH: 31/10/2010 HL: 31/10/2010 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 11 năm 2010
02/QCPH-TT&TT,BTG,HNB BH: 13/12/2009 HL: 13/12/2009 Sở TT&TT Phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên...
01-QCPH/CAT-Sở TT&TT BH: 15/09/2009 HL: 15/09/2010 Sở TT&TT Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và...
245/STTTT-TTra BH: 14/09/2010 HL: 15/09/2010 Sở TT&TT Về việc chỉ đạo thanh tra Online Games quản lý đại lý internet,...