Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8700295
  • Visitor Online: 48
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 48279
  • Trong tháng: 1791898
  • Trong năm: 1791898
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu File
76/STTTT-BCVT BH: 20/02/2017 HL: 20/02/2017 Sở TT&TT V/v hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử...
66/STTTT-CNTT BH: 15/02/2017 HL: 15/02/2017 Sở TT&TT V/v khảo sát, lắp đặt và cấu hình mạng truyền số liệu chuy...
11KH-STTTT BH: 15/02/2017 HL: 15/02/2017 Sở TT&TT Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên...
60/STTTT-TTBCXB BH: 13/02/2017 HL: 13/02/2017 Sở TT&TT V/v phát sóng chương trình tiểu phẩm truyền thanh tuy...
10/KH-STTTT BH: 13/02/2017 HL: 13/02/2017 Sở TT&TT Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin năm...
58/STTTT-CNTT&TT BH: 09/02/2017 HL: 09/02/2017 Sở TT&TT V/v khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ...
52/STTTT-CNTT BH: 07/02/2017 HL: 07/02/2017 Sở TT&TT V/v triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng
01/SY BH: 06/02/2017 HL: 06/02/2017 Sở TT&TT Sao Y văn bản về việc phổ biến thông tin liên quan đến việc quản l...
03/CTr-STTTT BH: 25/01/2017 HL: 25/01/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
03/TB-STTTT BH: 25/01/2017 HL: 25/01/2017 Sở TT&TT Thông báo tình hình báo chí thá...
03/CTr-STTTT BH: 25/01/2017 HL: 25/01/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
01/NQ-HNCBCC BH: 24/01/2017 HL: 24/01/2017 Sở TT&TT Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức Sở TT&TT
02/CTr-STTTT BH: 24/01/2017 HL: 24/01/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác thi đua năm 2017
28/STTTT-BCVT BH: 13/01/2017 HL: 13/01/2017 Sở TT&TT V/v tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn ngh...
23/STTTT-BCVT BH: 10/01/2017 HL: 10/01/2017 Sở TT&TT V/v đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đá...
06/STTTT-VT BH: 04/01/2017 HL: 04/01/2017 Sở TT&TT V/v rà soát, thống kê, tổng hợp các vị trí x...
11/STTTT-VP BH: 04/01/2017 HL: 04/01/2017 Sở TT&TT V/v trả lời phản ánh của Bà Nguyễn Thị Xuân Hương
51/TB-STTTT BH: 30/12/2016 HL: 30/12/2016 Sở TT&TT Thông báo tình hình báo chí qu...
16/CTr-STTTT BH: 29/12/2016 HL: 01/01/2017 Sở TT&TT Chương trình công tác Sở Thông tin và Truyền...
809/STTTT-TTBCXB BH: 22/12/2016 HL: 22/12/2016 Sở TT&TT V/v tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trước, trong  và...