Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800287
  • Visitor Online: 34
  • Hôm nay: 13295
  • Trong tuần: 28129
  • Trong tháng: 1738237
  • Trong năm: 4891890
TT Trích yếu VB Cơ quan BH Thời gian xin ý kiến File gắn
1 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang Từ ngày: 25/08/2018 Đến ngày: 25/09/2018
2 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang Từ ngày: 27/07/2018 Đến ngày: 15/08/2018
3 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang Từ ngày: 10/04/2018 Đến ngày: 17/04/2018
4 V/v xin ý kiến về dự thảo Biên bản ghi nhớ xây dựng Thành phố thông minh. Sở TT&TT Từ ngày: 31/03/2017 Đến ngày: 06/04/2017
5 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở TT&TT Từ ngày: 03/01/2017 Đến ngày: 25/01/2017
6 V/v góp ý kiến dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 22/11/2016 Đến ngày: 29/11/2016
7 V/v góp ý dự thảo thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san Sở TT&TT Từ ngày: 11/11/2016 Đến ngày: 18/11/2016
8 V/v: Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh BG Sở TT&TT Từ ngày: 09/09/2016 Đến ngày: 15/09/2016
9 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 11/07/2016 Đến ngày: 14/07/2016
10 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 14/06/2016 Đến ngày: 24/06/2016