Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 8367854
  • Visitor Online: 42
  • Hôm nay: 9773
  • Trong tuần: 69701
  • Trong tháng: 1459457
  • Trong năm: 1459457
TT Trích yếu VB Cơ quan BH Thời gian xin ý kiến File gắn
1 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang Từ ngày: 10/04/2018 Đến ngày: 17/04/2018
2 V/v xin ý kiến về dự thảo Biên bản ghi nhớ xây dựng Thành phố thông minh. Sở TT&TT Từ ngày: 31/03/2017 Đến ngày: 06/04/2017
3 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở TT&TT Từ ngày: 03/01/2017 Đến ngày: 25/01/2017
4 V/v góp ý kiến dự thảo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 22/11/2016 Đến ngày: 29/11/2016
5 V/v góp ý dự thảo thông tư cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản phụ trương, bản tin, đặc san Sở TT&TT Từ ngày: 11/11/2016 Đến ngày: 18/11/2016
6 V/v: Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ đơn giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông sử dụng chung tỉnh BG Sở TT&TT Từ ngày: 09/09/2016 Đến ngày: 15/09/2016
7 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 11/07/2016 Đến ngày: 14/07/2016
8 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang Sở TT&TT Từ ngày: 14/06/2016 Đến ngày: 24/06/2016
9 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo chương trình phát triển nguồn lực CNTT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Sở TT&TT Bắc Giang Từ ngày: 08/06/2016 Đến ngày: 15/06/2016
10 V/v góp ý kiến vào dự thảo Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Sở TT&TT Bắc Giang Từ ngày: 23/05/2016 Đến ngày: 30/05/2016