Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 10374255
  • Visitor Online:
  • Hôm nay: 14723
  • Trong tuần: 76312
  • Trong tháng: 312205
  • Trong năm: 3465858
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu Files
24/2018/QĐ-UBND BH: 05/09/2018 HL: 20/09/2018 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối...
09/2017/QĐ-UBND BH: 05/04/2017 HL: 15/04/2017 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng...
386/2016/QĐ-UBND BH: 04/07/2016 HL: 15/07/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
330/2016/QĐ-UBND BH: 09/06/2016 HL: 19/06/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số,...
711/2015/QĐ-UBND BH: 04/12/2015 HL: 14/12/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên th...
133/2015/QD-UBND BH: 10/04/2015 HL: 20/04/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và...
516/2014/QĐ-UBND BH: 15/08/2014 HL: 25/08/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định quản lý trật tự giao thông trên...
461/2014/QĐ-UBND BH: 21/07/2014 HL: 31/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận v...
434/2014/QĐ-UBND BH: 10/07/2014 HL: 20/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định v.v quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và...
376/2014/QĐ-UBND BH: 24/06/2014 HL: 04/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông...