Text Resize

-A +A

Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 11800371
  • Visitor Online: 65
  • Hôm nay: 13379
  • Trong tuần: 28213
  • Trong tháng: 1738321
  • Trong năm: 4891974
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu Files
29/2018/QĐ-UBND BH: 01/11/2018 HL: 16/11/2018 UBND tỉnh Bắc Giang V/v quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng v...
27/2018/QĐ-UBND BH: 04/10/2018 HL: 15/10/2018 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định v.v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử c...
24/2018/QĐ-UBND BH: 05/09/2018 HL: 20/09/2018 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối...
09/2017/QĐ-UBND BH: 05/04/2017 HL: 15/04/2017 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng...
386/2016/QĐ-UBND BH: 04/07/2016 HL: 15/07/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
330/2016/QĐ-UBND BH: 09/06/2016 HL: 19/06/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số,...
711/2015/QĐ-UBND BH: 04/12/2015 HL: 14/12/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên th...
133/2015/QD-UBND BH: 10/04/2015 HL: 20/04/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và...
516/2014/QĐ-UBND BH: 15/08/2014 HL: 25/08/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định quản lý trật tự giao thông trên...
461/2014/QĐ-UBND BH: 21/07/2014 HL: 31/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận v...