Liên kết

Thông kê truy cập

  • Total: 4436531
  • Visitor Online: 64
  • Hôm nay: 2072
  • Trong tuần: 34935
  • Trong tháng: 1102844
  • Trong năm: 4366531
Ký hiệu VB Ngày Cơ quan BH Trích yếu Files
386/2016/QĐ-UBND BH: 04/07/2016 HL: 15/07/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
330/2016/QĐ-UBND BH: 09/06/2016 HL: 19/06/2016 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số,...
711/2015/QĐ-UBND BH: 04/12/2015 HL: 14/12/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên th...
133/2015/QD-UBND BH: 10/04/2015 HL: 20/04/2015 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và...
516/2014/QĐ-UBND BH: 15/08/2014 HL: 25/08/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định quản lý trật tự giao thông trên...
461/2014/QĐ-UBND BH: 21/07/2014 HL: 31/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận v...
434/2014/QĐ-UBND BH: 10/07/2014 HL: 20/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định v.v quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và...
376/2014/QĐ-UBND BH: 24/06/2014 HL: 04/07/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định ban hành quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông...
223/2014/QĐ-UBND BH: 28/04/2014 HL: 08/05/2014 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông...
12/CT-UBND BH: 27/12/2013 HL: 27/12/2013 UBND tỉnh Bắc Giang Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nh...